Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχος μας είναι η σωστή εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας μέσω της κατάλληλης προσέγγισης μαθητή – εκπαιδευτικού ανάλογα με το επίπεδο του σπουδαστή και της ηλικιακής του ομάδας.

Η αφοσίωση μας στη διδασκαλία, η προσαρμογή των μεθόδων μας στις ραγδαίες εξελίξεις και απαιτήσεις της εποχής μας εγγυώνται την απόλυτη επιτυχία στην απόκτηση πιστοποιητικών όλων των επιπέδων , όμως πρωτίστως στην ουσιαστική γνώση της ξένης γλώσσας!

Χρονοδιάγραμμα Σπουδών

Αγγλική Γλώσσα
Στα Κ.Ξ.Γ Μιγγιάνη-Πρεβύζη η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών γίνεται σε 6 έτη. Ο μικρός μας μαθητής ξεκινάει με την Αj (Primary) One year course το μαγικό ταξίδι στη μάθηση και στον έκτο χρόνο αποκτά πιστοποιητικό επιπέδου B2 (Lower). Σε ένα μόνο έτος στη συνέχεια, βάση του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος σπουδών μας, αποκτά πιστοποιητικό επιπέδου C2 (Proficiency).

Ειδικά τμήματα Pre-Junior για τους μικρούς μαθητές.

Εξατομικευμένα τμήματα ενηλίκων.

AJ Primary

2 - 3η Δημοτικού - One Year Course

A Basic

(Pre A1)

B Elementary

(A1)

C Intermediate

(A2)

D Pre-lower

(B1)

E Lower

(B2)

Proficiency

(C2)

Προετοιμασία

Η συμμετοχή και η επιτυχία των μαθητών μας σε πτυχία πιστοποιημένων φορέων βαθμίδων PreΑ1-A1-Α2-Β1-Β2-C1-C2 επιτυγχάνεται μέσω του εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών. Από μικρή ηλικία τα παιδία εξοικειώνονται με τη διαδικασία και το format των εξετάσεων γράφοντας test προσομοίωσης του κάθε επιπέδου και με καινοτόμα συστήματα ψηφιακής μορφής.

Πτυχία

ενδεικτικά ορισμένα από αυτά...
Univercity of Cambridge
Univecity of Michigan
ESB
NOCN
PALSO
TOEFL
TOEIC

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Μέσα

  Χρονοδιάγραμμα σπουδών

  Ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα

  Σωστά καταρτισμένοι καθηγητές με απόλυτο σεβασμό στα σύγχρονα παιδαγωγικά μέσα και στη προσωπικότητα των παιδιών

  Προσεκτική επιλογή εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών και την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις

  Online Classes

  Online Tests

  Mock Tests (εξετάσεις προσομοίωσης)

  Εξατομικευμένη προετοιμασία των πτυχίων όλων των επιπέδων

  Term tests (τριμηνιαία)

  Long distance courses

  Lending library (δανειστική βιβλιοθήκη)

  Συχνή και άμεση ενημέρωση γονέων

  Άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή μαθημάτων στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω Covid-19