Πότε μπορεί το παιδί μου να ξεκινήσει τα Αγγλικά;

Η ιδανική ηλικία να ξεκινήσει ένα παιδί μία ξένη γλώσσα είναι όταν έχουν εδραιωθεί οι βασικές γνώσεις της μητρικής γλώσσας. Συνήθως αυτή η ηλικία ορίζεται στα 8 έτη, δηλαδή τελειώνοντας το παιδί τη Β' δημοτικού, οπότε και έχει κατακτηθεί η βασική ικανότητα γραφής και ανάγνωσης στη μητρική γλώσσα. Ξεκινώντας ένα παιδί λοιπόν τα Αγγλικά στη Γ' δημοτικού μπορεί να ανταπεξέλθει άνετα και επιτυχώς ώστε να ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα σπουδών σε έξι χρόνια. Άλλωστε το να αρχίσει το παιδί από μικρότερη ηλικία Αγγλικά δε σημαίνει πάντα ότι ταυτόχρονα μειώνεται χρονικά το διάστημα για να ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα σπουδών. Συνηθέστερα αυτό οδηγεί στο να παρακολουθεί περισσότερα χρόνια αγγλικά με αποτέλεσμα να υπάρχει ίσως κόπωση σε βάθος χρόνου.

Αρχίζοντας λοιπόν σε ηλικία 8 ετών στα 13-14 το παιδί είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει σε εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2 Lower, και αν το επιθυμεί στα 15 να ολοκληρώσει τις σπουδές αποκτώντας πτυχίο επιπέδου C2 Proficiency.