Ενδείκνυται το παιδί μου να ξεκινήσει σε μικρή ηλικία Αγγλικά;

Αυτό το ερώτημα απασχολεί όλο και περισσότερους γονείς στις μέρες μας καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο μας οδηγούν να θέλουμε να δώσουμε όλο και περισσότερα εφόδια στα παιδιά μας από όσο το δυνατόν σε μικρότερη ηλικία γίνεται. Η απάντηση ωστόσο βρίσκεται στο τι είναι ωφέλιμο για το παιδί της κάθε ηλικίας. Οπωσδήποτε η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας εκτός από το πλεονέκτημα της επικοινωνίας που προσφέρει, οξύνει το νου, οδηγεί σε καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις και ενισχύει τις βασικές ιδιότητες που συνθέτουν τη δημιουργικότητα (εκφράσεις, πρωτότυπη σκέψη, γνωστική ευελιξία κ.α.).

Η κάθε ηλικιακή ομάδα παιδιών έχει τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις. Στη νηπιακή για παράδειγμα ηλικία το παιδί μαθαίνει τον κόσμο γύρω του και φυσικά ανακαλύπτει τη μητρική γλώσσα. Στη χρονική αυτή περίοδο ήδη τα ερεθίσματα μιας ξένης γλώσσας είναι αρκετά γύρω του (τηλεόραση, παιδικά, τραγούδια, επιγραφές κτλ) και το παιδί τώρα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι πέρα από την γλώσσα που μιλούν οι γονείς, οι συγγενείς, η δασκάλα ή συμμαθητές υπάρχει και μία  άλλη, άγνωστη σε αυτό. Ενώ φοιτά λοιπόν στο νηπιαγωγείο ένα παιδάκι η συστηματική εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι το καταλληλότερο μέσο. Μπορεί να αρχίσει να μαθαίνει και να ανακαλύπτει αυτόν τον νέο κόσμο μόνο βιωματικά χωρίς συστηματική παρακολούθηση ενός τμήματος και σίγουρα δε σημαίνει ότι όσο πιο νωρίς αρχίσει τα αγγλικά ένα παιδί, τόσο πιο νωρίς θα τα "ολοκληρώσει".

Αυτό το ταξίδι λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει στη Β' Δημοτικού και όχι απαραίτητα νωρίτερα. Στην ηλικία των 6-7 χρονών μπορεί το παιδί να ενταχθεί σε τμήμα Pre-Junior το οποίο λειτουργεί προπαρασκευαστικά για την εκμάθηση της γλώσσας και είναι έτσι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να επιτύχουμε αβίαστα την εκμάθηση των Αγγλικών. Σε αυτό το ειδικά διαμορφωμένο τμήμα για αυτές τις ηλικίες τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά με πρωτότυπα και καινοτόμα παιδαγωγικά μέσα ώστε να επιτυγχάνεται η ικανότητα της ανάγνωσης, της γραφής αβίαστα από το παιδί και το κυριότερο να αγαπήσουν τη νέα γλώσσα και να ανυπομονούν να την γνωρίσουν περισσότερο. Το ταξίδι της μάθησης πρέπει να αρχίζει με όρεξη, αγάπη και ενθουσιασμό. Το οφείλουμε στα παιδιά μας.