Οι χώροι μας

Τα κέντρα ξένων γλωσσών Μιγγιάνη Πρεβύζη στεγάζονται σε ιδιόκτητους, αυτόνομους και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για χρήση φροντιστηρίου με ανεξάρτητες εισόδους. Οι άνετες και φιλικά διαμορφωμένες αίθουσες είναι σύγχρονα ψηφιακά εξοπλισμένες με δια-δραστικούς πίνακες (interactive whiteboards), ψηφιακές γραφίδες και οπτικοακουστικά μέσα που εξυπηρετούν την συμμετοχή και εκπαίδευση των σπουδαστών.

Εκτός από τη φυσική τάξη, η χρήση των ψηφιακών μέσων της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης διασφαλίζουν τη συνέχιση των μαθημάτων κάτω από τις οποιεσδήποτε ειδικές συνθήκες.