Εξετάσεις Προσομοίωσης

Την Παρασκευή 23/10 ξεκινούν τα τεστ προσομοίωσης για τις εξετάσεις των πτυχίων (mock tests).

Η εξετάσεις προσομοίωσης που ακολουθούμε επί σειρά ετών σε καθορισμένη μέρα και ώρα στο κύκλο σπουδών μας, έχουν σαν αποτέλεσμα την συστηματική προετοιμασία, την μεγάλη επιτυχία αλλά και τις υψηλές βαθμολογίες που επιτυγχάνουν οι μαθητές μας στις εξετάσεις.

 Η διαδικασία προσομοίωσης στα θέματα αλλά και στη δομή των τελικών εξετάσεων των σπουδαστών εγγυώνται την εξοικείωση τους στους χρόνους που απαιτούνται για να αντεπεξέλθουν σε κάθε τμήμα της εξέτασης και της απαντητικής φόρμας που πρέπει να συμπληρώσουν. Μετά από την ολοκλήρωση του κάθε τεστ υπάρχει ανάλυση και επεξήγηση των απαντήσεων. Με αυτό τον τρόπο ο εξεταζόμενος διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση σε όλα τα μέρη της εξέτασης και παράλληλα είναι σωστά προετοιμασμένος και σίγουρος για τις τελικές του εξετάσεις.