Εγγραφές 2021-2022

Οι εγγραφές  αρχίζουν 1 Σεπτεμβρίου!

Για εγγραφές και πληροφορίες θα μας βρείτε Εμ. Παπά 25, Ώρες: 10:00 - 13:00 και 18:00 - 21:00

Τα μαθήματα της σχολικής χρονιάς ξεκινούν Δευτέρα 13/09/2021.

Ευχόμαστε σε όλους καλή αρχή!